Guma s metalickými prvky

PRYŽOVÁ TECHNOLOGIE

Individuální tvarování pryžových výrobků pro zaručený úspěch!

Rozměrově přesné lisované pryžové komponenty všech velikostí s vynikající jakostí – to vám zaručuje obchodní jméno Layher. Tato společnost vyvíjí a vyrábí pryžové díly vysoké jakosti pro stroje a zařízení v mnoha průmyslových oborech.

U společnosti Layher jsou všechny činnosti pod jednou střechou. Rozsah nabízených služeb pokrývá plánování projektů přes vývoj forem pro konečné výrobky až po jejich včasné dodávky. Na vyžádání může společnost vyrábět komponenty na základě existující technické dokumentace nebo s využitím existujících prototypů. Krok za krokem se u Layhera mění výzvy na dokonalé výstupy. Se zákazníkem vedeme intenzivní dialog a podle potřeby i spolupracujeme tak, aby vznikla inovativní řešení optimálně přizpůsobená žádanému účelu. Díky svým schopnostem a zkušenostem je společnost Layher schopna realizovat výrobky dokonale splňující požadavky zákazníků při výhodném poměru ceny k výkonu.

Pro nás je jakost stěžejní pojem, charakterizující a pokrývající všechny činnosti společnosti. Hlavní pozornost je přitom soustředěna na zákazníky a jejich požadavky. Tým našich pracovníků s plným nasazením a znalostmi svých oborů zavádí a kontroluje výrobu komponentů šitých na míru jednotlivým zákazníkům, ať již se jedná o jednoduché lisované výrobky z pryže nebo kombinace pryže a kovu, nebo komponenty nejsložitějších tvarů a struktur. Základem našeho inovativního potenciálu jsou dlouhodobé zkušenosti a nejmodernější know-how.

Lisované pryžové komponenty

Layher vyrábí nejnáročnější komponenty z různých elastomerů.

V případech, kde si to vyžádají zvláštní materiálové požadavky, geometrie nebo přesnost komponentů, společnost vyvíjí a vyrábí takové díly podle předaných specifikací nebo v těsné součinnosti se zákazníky. Díky schopnostem a zkušenostem svých konstruktérů vám Layher zajistí maximální podporu v oblasti dodávek nových lisovaných dílů.

Pryžo-kovové díly

Díly vyrobené z kombinace pryže a kovu se osvědčují v aplikacích, kde se vyžaduje účinné tlumení a izolace vibrací a hluku, jakož i funkce pružné opěry a potlačení mechanických vazeb.

Pro takové aplikace nabízí Layher rozsáhlé spektrum vhodných materiálů rozličných tvrdostí.

Kompozitní pryžové díly

Mezi kompozitní pryžové materiály se zahrnují kombinace pryže a kovu stejně jako pryže a plastu. Pro vývoj a výrobu představují kombinace různých materiálů náročnou technologickou výzvu. Layher ví, jaké materiály je možno kombinovat! Přesnou přípravou nosného materiálu a pečlivou volbou pryžových směsí a pojivových systémů lze docílit vynikajících výsledků po stránce stability, funkceschopnosti a bezpečnosti vyráběných dílů, a to i v podmínkách vysokého provozního zatížení.

DAVERS, s.r.o.

Váš spolehlivý partner a dodavatel elektromechanických a elektronických ovládacích a ochranných prvků pro veškerá průmyslová odvětví. 


cz   en   de   ru